Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Učenje učenja

Namen projekta je usposobiti učitelje, da ozavestijo lastno vlogo pri spodbujanju učnih strategij dijakov. Dijake naj spodbujajo k uporabi kognitivnih metod učenja.

Ocenjevanje znanja naj spremljajo z vprašalniki, s katerimi analizirajo uspeh oz. neuspeh ocenjevanja samega. Profesorji naj se seznanijo s cilji, ki si jih dijaki postavljajo, in jih motivirajo, da te cilje dosežejo.