Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Svet šole

Svet šole ima po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) pomembne pristojnosti, saj imenuje in razrešuje ravnatelje, sprejema programe in poročila o uresničitvi programov (48. člen) ter obravnava zadeve, ki so v njegovi pristojnosti.

Pomembno vlogo pri udejanjanju pristojnosti Sveta šole ima njegova sestava, ki mora biti neodvisna od vodstva šole in mora upravičeno spodbujati kritičnost do dela šole. Po veljavni zakonodaji so v Svetu srednje šole trije predstavniki staršev, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki ustanovitelja in dva predstavnika dijakov.

 

SEZNAM ČLANOV SVETA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 

Predstavniki ustanovitelja:

Anita Ovčar (predstavnica vlade RS)

mag. Vinko Skale (predstavnik vlade RS)

Urban Golež (predstavnik MO Celje)

 

Predstavniki staršev v Svetu šole:

Aleš Kotnik (predsednik Sveta staršev)

Dejan Špeglič

Barbara Lipovšek

 

Predstavniki zaposlenih:

Nataša Marčič, prof. (predsednica Sveta šole)

mag. Tatjana Jagarinec, prof.

Klara Pavšer Stropnik, prof.

Alenka Jeromel, prof.

Roman Ocvirk, prof.

 

Predstavnika dijakov:

Maja Iršič (4. č)

Gašper Strahovnik (3. f)