Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Strokovne ekskurzije in tabori

Enodnevne strokovne ekskurzije

V posameznem šolskem letu organiziramo različne enodnevne strokovne ekskurzije. Dijaki posameznega letnika se udeležijo vsaj ene enodnevne strokovne ekskurzije, ki so v večini medpredmetne. Dijaki spoznavajo pokrajino iz različnih zornih kotov, tako naravnogeografskih kot tudi družbenih - opazujejo, analizirajo, rešujejo učne liste ... Po opravljeni ekskurziji sledi še analiza opravljenega dela.

V šolskem letu 2019/20  načrtujemo naslednje enodnevne medpredmetne ekskurzije:

  • ekskurzijo v Škocjanske jame in Primorje, kjer se povezujejo biologija, kemija in geografija
  • ekskurzijo v Trst, kjer se povezujejo slovenščina, zgodovina in geografija.

Občasno organiziramo tudi enodnevne ekskurzije po Sloveniji (v okviru umetnostne zgodovine) in strokovne ekskurzije, ki so namenjene dijakom, ki se pripravljajo na maturo iz geografije, umetnostne zgodovine in biologije. Tako smo z dijaki že bili v Zasavju, na Ljubljanskem barju, v Benetkah, na Dunaju, v Krapini …

 

Večdnevne strokovne ekskurzije

Večdnevne strokovne ekskurzije imajo na I. gimnaziji v Celju dolgoletno tradicijo. Izvajati smo jih začeli pred petnajstimi leti z ekskurzijo na Dunaj. Tej destinaciji so v naslednjih letih sledile številne ekskurzije: v London, na Škotsko, v Pariz, na Sicilijo, v Rim, na Poljsko, v Prago, Madrid in Barcelono, na Nizozemsko, v Belgijo in Nemčijo, na Irsko, v Švico, Srbijo in Makedonijo … V zadnjih letih je organizacija ekskurzij bolj načrtna, poenotena in transparentna. Strokovni aktivi najprej pripravijo predloge destinacij, na osnovi katerih izvedemo javni razpis, na katerega se turistične agencije prijavijo. Med ponudbami posebna komisija izbere najprimernejše. Na razrednih urah dijakom predstavimo vse destinacije za posamezno šolsko leto. Dijaki se odločijo po svojih željah in interesih. Če se jih na posamezno destinacijo prijavi dovolj, ekskurzijo tudi izpeljemo. Pred njihovo izvedbo organiziramo sestanke dijakov in staršev s predstavniki turističnih agencij, da se o vsem natančno dogovorimo. Po izvedbi strokovnih ekskurzij le-te na sestanku analiziramo in ugotavljamo, kaj lahko naslednje leto še izboljšamo. Dijaki so nad ekskurzijami običajno navdušeni, saj spoznajo nove zanimive kraje, različne kulture, običaje in navade ter se urijo v tujih jezikih.

V šolskem letu 2019/20 bomo organizirali naslednje ekskurzije:  Andaluzija, Irska, London, Nizozemska, Pariz, Toskana in južna Italija in smučarski tabor v Mokrinah.

 

Logarska dolina – geografsko-naravoslovna ekskurzija in spoznavno druženje

Ekskurzija v Logarsko dolino je za 1. letnike del obveznih izbirnih vsebin. Organiziramo jo tako, da poleg spoznavanja geografskih in naravoslovnih vsebin omogočimo spoznavno druženje in sproščen spoznavni večer v planinskih domovih, kjer tudi prespimo. Geografi predstavimo učno pot po Logarski dolini s slapom Rinka, ogledamo si Center Rinka, zabavamo se v zanimivih etno-igrah in izvedemo terensko delo. Drugi dan potekajo terenske vaje z biološkimi in kemijskimi vsebinami. 

 

Maturantske ekskurzije

Maturantske ekskurzije imajo dolgoletno tradicijo. Običajno trajajo 5 dni. Dijaki že v tretjem letniku predlagajo destinacijo, ki jo želijo obiskati. Pripravi se javni razpis, na katerega se prijavijo turistične agencije s svojimi ponudbami. Sledi izbor ponudb, ki jih pripravi posebna komisija. Maturantske ekskurzije se izvedejo na začetku 4. letnika. Od drugih ekskurzij se razlikujejo po večjem poudarku na druženju med samimi dijaki in spremljevalci. Kljub temu pa se posebna pozornost nameni tudi strokovnim vsebinam.

Večina maturantov si želi na obale Sredozemskega morja v Španijo, Grčijo, Italijo, na Malto, v Dubrovnik, Črno goro, Bolgarijo …, čeprav so se tudi tisti maturanti, ki so odšli v Prago ali kam drugam, vrnili zadovoljni.

Maturantske ekskurzije skupaj z maturantskim plesom in maturo predstavljajo zaključek srednješolskega izobraževanja, hkrati pa tudi prehod v odraslost, k večji odgovornosti do sebe in drugih.