Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Splošni podatki

Skladno s šolsko zakonodajo imamo tudi na I. gimnaziji v Celju vodstvene in posvetovalne organe: svet šole, svet staršev in dijaško skupnost, na strokovni ravni pa profesorski zbor šole, profesorske zbore oddelkov, aktive razrednikov in predmetne strokovne aktive.

Ravnatelj I. gimnazije v Celju je dr. Anton Šepetavc, prof. francoščine in slovenščine. Prva pomočnica ravnatelja in njegova namestnica je mag. Mojca Alif, prof. kemije, drugi pomočnik Sebastjan Pauman, prof. zgodovine.

Pedagoška koordinatorica v športnih oddelkih je Damjana Rebek, prof. angleščine in nemščine, športni koordinator Janko Benčina, porf. športne vzgoje. Koordinatorica v oddelkih umetniške (glasbene) gimnazije je Alenka Prebičnik Sešel, prof. slovenščine, v klasičnih oddelkih pa Ivana Šikonija, prof. latinščine in angleščine.

Svetovalni delavki šole sta Lea Gornjak in Martina Šmid, obe sta prof. psihologije.

Tajnica šolske maturitetne komisije je Alenka Jeromel, prof. angleščine, poslovna sekretarka šole pa Petra Zalokar.