Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Odjava malice in nova prijava na malico

Pravila o šolski prehrani (celoten pravilnik je  na strani 59 v Publikaciji šole - https://www.prvagim.si/modules/uploader/uploads/system_menu/files_system/Publikacija_2019_2020.pdf )

4. člen
(odjava)

Posamezni obrok šolske prehrane se za naslednji dan odjavi najkasneje en delovni dan prej, do 14. ure. Odjavo šolskega obroka uredijo starši ali dijaki. Starši ali dijaki lahko odjavijo šolsko malico na naslednje načine:

·         s pomočjo postopka spletne odjave šolske malice (na šolski spletni strani),

·         na terminalu v prvem nadstropju gimnazije,

·         zjutraj, v času od 6.30 do 7.00, v kuhinji ali na tel. št. (03) 620 23 72 (le v primeru nenadne odsotnosti zaradi bolezni).

Dijak, ki je upravičen do subvencionirane malice in se zaradi bolezni ali posebnih okoliščin ne more pravočasno odjaviti, oz. prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti. Odsotnost mora sporočiti še isti dan, lahko preko spletne odjave malice ali pa po elektronski pošti na naslov malica@prvagim.si, do 14.00. Obvezni podatki pri odjavi z elektronsko pošto so: ime in priimek, razred, identifikacijska številka in vzrok izostanka.

Če starši oz. dijak, ki je naročnik šolske prehrane, malice ni pravočasno odjavil, starši plačajo polno ceno malice za vsak neprevzet in neodjavljen obrok (tudi v primeru subvencionirane prehrane).

Če je dijak odsoten zaradi sodelovanja pri različnih dejavnostih v imenu šole, lahko dijaka od malice odjavi šola.

Obrazec za prijavo na prehrano v šolskem letu 2020/21 Obrazec za odjavo od prehrane do konca šolskega leta 2020/21