Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Španščina

Španščina se zadnjih nekaj desetletij v svetu uveljavlja kot eden izmed najpomembnejših jezikov, saj ga govori skoraj 400 milijonov ljudi, kot drugi jezik pa naj bi se španščino učilo 50 milijonov ljudi. Je uradni jezik v 21 državah in na treh kontinentih (Evropa, Amerika in Afrika) ter drugi najbolj razširjen jezik na svetu, eden izmed uradnih jezikov Evropske unije in eden od šestih uradnih jezikov OZN.

Zaradi naraščajoče uporabe španščine v ZDA jo uvrščamo med najpomembnejše jezike sveta. V ZDA namreč obstajajo področja, ki so popolnoma špansko govoreča.

Španščino na I. gimnaziji v Celju poučujemo že približno dvajset let, od sredine 90-ih let prejšnjega stoletja. Začeli smo ga poučevati kot tretji tuji jezik, pred desetimi leti pa smo španščino ponudili tudi kot drugi tuji jezik. Vsa leta pripravljamo dijake tudi na maturo, na osnovni in višji ravni.

Našim dijakom španščina ni španska vas, to dokazujejo številni uspehi na državnem tekmovanju.

Zlata priznanja so prejeli: Slavica Lazarova (2. mesto), Katja Mastnak (2. mesto), Gregor Kozmus (3. mesto), Mirela Prošič (5. mesto), Veronika Grabner (7. mesto) in Alma Mudri (8. mesto). Uspeh zaokroža še 13 srebrnih in 19 bronastih priznanj.

V šolskem letu 2013/14 smo organizirali državno tekmovanju iz španščine, na katerem se je pomerilo kakih sedemdeset tretješolcev. Poleg tekmovanja smo za dijake pripravili tudi kulturni program. Podelitve so se udeležili tudi visoki gostje: predstavnica Čitalnice Cervantes in španskega veleposlaništva, Lucia Ramallo Cuesta in odpravnik poslov Bolivarske Republike Venezuele, gospod Wilmer Armando Depablos. 

Klasični pouk tujega jezika skušamo nadgraditi in popestriti tudi s kulturnim udejstvovanjem, saj smo pripravili številne španske večere, ob štiristoletnici izida druge najbolj prevajane knjige na svetu (gre seveda za Cervantesovega Bistroumnega plemiča don Kihota iz Manče) smo sodelovali pri neprekinjenem branju tega dela v Slovanski knjižnici v Ljubljani. Pripravili smo osem gledaliških predstav, od tega tudi en muzikal, ter posneli celo film v španščini. Več o španskem gledališču lahko preberete v posebni rubriki.

Vsako leto dijake navdušujemo tudi nad sodelovanjem pri španski bralni znački.

V okviru obveznih izbirnih vsebin skušamo vsako leto ponuditi tudi špansko destinacijo, ki je namenjena dijakom, ki se učijo španščino kot 2. ali 3. tuji jezik. Tako smo že večkrat obiskali Madrid in Barcelono, po enkrat pa tudi Valencio in Andaluzijo. Izvedli smo tudi mednarodno dijaško izmenjavo s šolo IES Ramiro II iz severnokastiljskega mesteca La Robla, v sklopu projekta Comenius pa smo obiskali tudi Ibizo.

 

Oktobra 2014 nas je obiskal priznani baskovski pisatelj Juan Kruz Igerabide, s katerim so se dijaki pogovarjali o Baskiji.