Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Delovanje šolskega sklada Od nas za nas

Šolski sklad Od nas za nas v šolskem letu 2019/2020

Šolski sklad sredstva pridobiva s prostovoljnimi prispevki staršev, ki dvakrat letno dobijo položnico za plačilo 25 evrov. Poleg sredstev, ki jih v sklad prispevajo starši s plačilom obeh obrokov, poskušamo vsako leto pridobiti donacije tudi iz drugih virov. 

Namen sklada je dijakom omogočiti nadstandardne dejavnosti. Teh sicer s finančnimi sredstvi, ki jih šola dobi od ministrstva, ne bi mogli izvesti. 

Program dela šolskega sklada za vsako šolsko leto sprejema Upravni odbor šolskega sklada. Za aktualno šolsko leto smo ga potrdili na sestanku 8. oktobra 2019.

V letošnjem šolskem letu bomo pridobljena sredstva porabili za: 

  • zviševanje standarda pouka (naravni govorci pri pouku angleščine, nemščine, francoščine in španščine),

  • financiranje kulturne, umetniške, športne, razvojne, raziskovalne in podjetniške dejavnosti (Top Classic, Kulturni maraton, pevski zbor …),

  • nakup nadstandardne opreme (informacijsko-komunikacijska tehnologija, avdio-video oprema, didaktična sredstva in pripomočki),

  • financiranje dejavnosti, ki niso obvezna sestavina izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (npr. tematska predavanja), 

  • obogatitev strokovne in leposlovne literature, 

  • nakup jabolk za dijake.

Delovanje šolskega sklada mora biti usklajeno s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Iz tega sklopa torej ne smemo opravičevati pomoči dijakom iz socialno šibkejših okolij. To nam predstavlja velik problem, saj menimo, da mora vsak dijak imeti enake možnosti sodelovanja pri obveznih šolskih dejavnostih. Da bi jim pomagali pri premagovanju socialnih težav, smo pred nekaj leti spodbudili botrstvo. 

Dobrosrčnih botrov nam primanjkuje, zato prosimo sočutne ljudi, da se obrnete na gospoda ravnatelja dr. Antona Šepetavca ali na predsednico Upravnega odbora šolskega sklada Vesno Gubenšek Bezgovšek (vesnagb@prvagim.si), ki vodita koordinacijo med že obstoječimi stalnimi botri in socialne pomoči potrebnimi dijaki. Naš cilj je, da bi na šoli še razširili mrežo botrov, ki bi zmogli mesečno ali po potrebi pomagati dijakom v finančni stiski.

Šolski sklad je pomemben organ šolske skupnosti, ki povezuje zaposlene, starše in krepi zavest o pomembnosti sodelovanja ter skrbi za nadstandard naših dijakov. Člani Upravnega odbora šolskega sklada porabo sredstev skrbno načrtujemo in z njimi gospodarno ravnamo. 

Staršem in drugim donatorjem se že vnaprej iskreno zahvaljujemo za vse prispevke, s katerimi spodbujate ustvarjalnost, športne in druge zmožnosti ter našim dijakom omogočate razširjati obzorja. Zelo veseli pa bomo tudi vsakega novega botra, saj nas socialne stiske ambicioznih mladostnikov ganejo.

Člani Upravnega odbora šolskega sklada:

  • predstavniki šole: Vesna Gubenšek Bezgovšek (predsednica), Alenka Blake (namestnica predsednice), Tanja Tušek in Branko Bezgovšek,

  • predstavnice staršev: Polonca Koren, Aleksandra Krznar in Ivica Pinter.