Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Šolski razvojni tim

Predstavitev dela šolskega razvojnega tima in projekta

Posodobitev gimnazijskih programov ob njegovem zaključku

 

S projektom Posodobitev gimnazijskih programov smo začeli leta 2008, zaključili pa decembra 2014. Nad uvajanjem in izvajanjem posodobitev je bdel šolski razvojni tim (ŠRT). V tem obdobju so se spremenili učni načrti, do še večjih sprememb pa je prišlo v načinih poučevanja.

Glavna novost so bile medpredmetne povezave, s katerimi smo povezovali različna predmetna področja. Tako se snov smiselno poglobi, dijaki pa z enim izdelkom dobijo dve oceni, kar so uvajali člani inovacijskega projekta Nova kultura ocenjevanja. Predmetna področja smo povezovali tudi na ekskurzijah, tako enodnevnih kot večdnevnih, kjer so se dijaki pomerili tudi v reševanju avtentičnih nalog.

Največ sprememb se je zgodilo na področju IKT. Vse učilnice so multimedijsko opremljene, na šoli imamo brezžični internet, vsi profesorji smo se usposobili za uporabo spletnih učilnic, od lanskega šolskega leta pa nimamo več klasičnih redovalnic, ampak uporabljamo eAsistent. Omogočena je tudi eHramba.

Dijake smo spodbujali h kritičnemu mišljenju, kjer je bil poudarek na urjenju argumentacije in metakognicije ter na kritični izbiri in vrednotenju virov. Eden boljših načinov za spodbujanje kritičnega mišljenja je debata, ki smo jo izvajali v razredu kot tudi pri debatnem krožku.

V letošnjem šolskem letu je še vedno potekal šolski projekt kolegialnih hospitacij, ki je zelo dobra in brezplačna možnost učenja, izmenjave izkušenj kot tudi osebnostne rasti zaposlenih.

V okviru projekta Učenje učenja so dijaki razvijali kompetence v delavnicah, kjer so se naučili postavljati cilje. V inovacijskem projektu Razredna klima pa smo izdali priročnik s tematskimi vsebinami za razredne ure.

Projekt se je po šestih letih zaključil, tako je tudi šolski razvojni tim končal s formalnim delom. Kljub formalnemu zaključku pa bo ŠRT nadaljeval s spodbujanjem izvajanja dobre prakse. Glavna prioriteta ostaja spodbujanje raziskovalnega dela in kritičnega mišljenja.

 

Nina Trojner, prof.