Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Slovenski jezik - Cankarjevo priznanje

Tekmovalci za Cankarjevo priznanje berejo slovensko in svetovno literaturo, ki jo predpiše državna komisija. S pomočjo mentoric dijaki besedila vrednotijo, analizirajo in razlagajo, svoje znanje pa najprej pokažejo s pisanjem razlagalnega eseja na šolskem tekmovanju. Najuspešnejši dijaki zastopajo našo šolo še v januarju na regijskem in v marcu na državnem tekmovanju.

V šolskem letu 2019/2020 bova mentorici tekmovanja za Cankarjevo priznanje Vesna Gubenšek Bezgovšek (1. in 2. letnik) in Bernarda Jelen (3. in 4. letnik). Dijake bova usmerjali v poglobljeno branje leposlovja in jih pripravljali na šolsko (12. november 2019), območno (9. januar 2020) in državno tekmovanje (7. marec 2020). Krovna tema letošnjega Cankarjevega tekmovanja je Jaz, ti, mi vsi, njegovo tematsko jedro pa povzema verz Anje Štefan: “Le pogumno, le za mano” – gre za prikaz posameznika v svetu, njegovega odraščanja oziroma dozorevanja kot svojevrstne pustolovščine; ta povezuje junakove želje, preizkušnje in poti v nenavadne svetove, njegova srečanja z nenavadnim, drugačnim, celo tujim. 

 

Predpisani besedili za obravnavo v 1. in 2. letniku sta Marjan Tomšič: Óštrigéca in Ciril Kosmač: Tantadruj, tekmovalci 3. in 4. letnika pa bodo prebrali in poglobljeno obravnavali deli Maje Novak: Cimre in Douglasa Adamsa: Štoparski vodnik po galaksiji.

 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje zahteva veliko truda, časa in tudi talenta, zato smo zelo veseli vsakega dobrega rezultata, še posebej pa smo ponosni na tiste, ki osvojijo zlato priznanje. V zadnjih letih ga je prejelo že 22 tekmovalcev:

 • leta 2020: Julija Dolinšek in Nuša Žerjav,

 • leta 2019: Iva Jagodič in Lea Zahrastnik (državna prvakinja),

 • leta 2018: Lara Gobec in Tina Vorina,

 • leta 2017: Lea Zahrastnik,

 • leta 2016: Tina Vrenko, Tea Planko in Lea Zahrastnik,

 • leta 2015: Urh Ferlež,

 • leta 2014: Tina Vrenko in Ina Poteko,

 • leta 2011: Eva Medved in Ana Kisovar,

 • leta 2010: Gloria Kotnik, Veronika Šoster in Maruša Brežnik,

 • leta 2009: Gloria Kotnik in Špela Hribernik,

 • leta 2006: Anja Ivakič,

 • leta 2005: Dara Dobrijević. 

Tudi v letošnjem šolskem letu si želimo čim več tekmovalcev, ki so jim branje, literatura in literarno ustvarjanje v veselje.