Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Razvijanje kritičnega mišljenja

V okviru posodobitve gimnazij je bil na pobudo Zavoda za šolstvo na naši šoli leta 2010 ustanovljen projektni tim za razvijanje kritičnega mišljenja.

Poslanstvo tima je razvijanje kompetence kritičnega mišljenja pri dijakih, s poudarkom na argumentaciji in metakogniciji. Zastavljene cilje dosegamo z različnimi aktivnostmi: dijaki kritično analizirajo zgodovinske, filozofske in psihološke tekste ter tudi umetniška besedila, ki jih imajo za domače branje, pripravljajo debate na aktualne strokovne teme različnih predmetnih področij in se urijo v argumentiranju tako v slovenščini kot v tujem jeziku.