Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Raziskovalna dejavnost

»Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja.«  Albert Einstein

Quotlinguascalles, tothominesvales; Vpliv globalizacije na trgovsko ponudbo v Celju; Leče v fotovoltaiki – realnost ali fantazija?; Možgani, čudežni zdravnik; Nanočiščenje avtomobilov – da ali ne?; Kvantitativno določanje nekaterih kationov v različnih vrstah slovenskega piva z metodo atomske absorbcijske spektrometrije; Zaščita pred UV-sevanjem. To so le nekateri naslovi raziskovalnih nalog, ki so jih izdelali naši dijaki. V srednji šoli ni pomembna le količina pridobljenega znanja, ampak tudi uporabnost znanja in stopnja ustvarjalnosti, kreativnosti ter vedoželjnosti. Prav to pa so vrline, ki jih mladi dobijo z raziskovalnim delom.

Raziskovalna dejavnost ima na naši šoli že dolgo tradicijo. Gibanje »Mladi za Celje« se je pred več kot tridesetimi leti rodilo prav na naši gimnaziji, sprva samo v okviru naravoslovja, kasneje se je razširilo na vsa ostala področja. Čemu raziskovati? Odgovore bi lahko nizali v nedogled; predvsem zato, da se dijaki naučijo metodičnega zbiranja in obdelave podatkov, da odkrivajo nove probleme, s pomočjo analize in sinteze prihajajo do novih spoznanj ter se urijo v metodologiji raziskovalnega dela. Nagrajena naloga šteje kot referenca za Zoisovo štipendijo in lahko nadomesti interni del mature. Mentorji raziskovalnih nalog, profesorji I. gimnazije v Celju, dijakom raziskovalcem pomagamo, včasih priskočijo na pomoč tudi strokovnjaki drugih inštitucij.

Na dosežke naših mladih raziskovalcev smo lahko upravičeno ponosni, saj se njihove naloge po kvaliteti merijo z nalogami na univerzitetni ravni in se, praviloma, na občinskem in državnem nivoju uvrščajo v sam vrh.

Koordinatorica: Nataša Marčič

Kontakt: natasa.marcic@gmail.com

 

Pomembni datumi 

  • 8. november 2019 - predprijave na šoli
  • 13. januar 2020 – končne prijave
  • 10. marec 2020 – oddaja nalog
  •  maj 2020 – občinsko srečanje in javni zagovor na Šolskem centru Celje
  • 7..in 8. september 2020 – državno srečanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti

 Nagradna ekskurzija

 

Raziskovalne naloge

Raziskovalne naloge 2019/2020

Raziskovalne naloge 2018/19

Raziskovalne naloge 2017/18

Raziskovalne naloge 2016/17

Raziskovalne  naloge 2015/16

Raziskovalne naloge 2014/15

Raziskovalne naloge 2013/14

Raziskovalne naloge 2012/13

Navodila in gradiva za izdelavo

Razpis 52. srečanja mladih raziskovalcev Slovenije 2018 Navodila za izdelavo PP Fotografije z okrogle mize "Celje - mesto mladinskega raziskovanja 2016" Okrogla miza "Celje - mesto mladinskega raziskovanja 2016" Obrazec za prijavo Metodologija raziskovalnega dela