Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Napovednik delavnic za osnovnošolce 2019/20

Kemijska delavnica, 28. 1. 2020, ob 13.45: Eden pomaga pri gorenju, drugi pri gašenju. Kdo sva?

Na kemijski delavnici bomo učencem prikazali nekaj atraktivnih poskusov s kisikom in ogljikovim dioksidom. V nadaljevanju pa bodo učenci tudi sami pridobivali ta dva plina in spoznavali njune lastnosti. Delavnice se lahko udeleži največ 16 učencev. Zaradi narave dela je priporočljiva za učence 9. razreda.

Izvajalke: mag. Mojca Alif, mag. Lea Jusufović Glažar, Darja Farčnik

Udeležba brez predhodne prijave NI možna, saj moramo zagotoviti pripomočke in material za vse udeležence.

Prijave na elektronski naslov: lea.glazar@prvagim.si