Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Kemija

Kemijski krožek

Kemijski krožek je na šoli začel delovati v šolskem letu 2005/2006. Dijaki, ki imajo radi kemijo, z veseljem obiskujejo krožek, saj se veliko naučijo. Ne le kemije, tudi marsikaj koristnega za življenje. V sodobnem pedagoškem jeziku bi to imenovali avtentično in sodelovalno učenje, timsko delo, razvijanje naravoslovnih kompetenc. Najsodobnejša pedagoška priporočila v krožku uspešno in zelo prijetno udejanjamo v praksi. Članov krožka je vsako leto več, narašča tudi pestrost dela in idej. Z dijaki se aktivno vključujemo v predstavitve naše gimnazije osnovnošolcem na informativnih dnevih v šoli in zunaj nje.

Dijaki imajo možnost natančneje spoznati eksperimentalno-raziskovalno delo. Da bi bilo delo kvalitetno, je treba usvojiti laboratorijske spretnosti in tehnike. Vsako šolsko leto v okviru letnega delovnega načrta izberemo določeno temo, ki jo raziskujemo.

Leto 2011 je bilo za kemike zelo pomembno. Proglašeno je bilo za Mednarodno leto kemije, zato smo ga ustrezno obeležili z razstavami, s katerimi smo predstavljali različna področja kemije. V šolskem letu 2011/2012 je dijak 4. letnika Blaž Podgoršek v okviru kemijskega krožka izdeloval umetniške sveče. Svoje delo je zaključil s prodajo teh sveč na dobrodelnem koncertu Melodija plamena, izkupiček od prodaje pa je namenil pomoči potrebnemu fantu.

V šolskem letu 2012/13 smo se  lotili ročne izdelave papirja. Oplemenitili smo ga z mikrokapsulami, ki smo jih sami izdelali v šolskem laboratoriju. Prav tako se trudimo odgovoriti na številna »eksperimentalna« vprašanja, za katera pri rednih urah ni dovolj časa. V šolskem letu 2012/2013 se je krožek priključil projektu Nadarjeni, torej bo deloval tudi v prihodnje in bo navdušenim mladim kemikom omogočal razvijanje kemijskih sposobnosti.

Rdeča nit aktivnosti šolskega leta 2013/14 je bila negovalna kozmetika, s poudarkom na izdelavi naravnih mil s preverjanjem obstoječih in iskanjem novih receptur.

Ker je bilo leto 2014 Mednarodno leto kristalografije, smo z dijaki v šolskem letu 2014/15 veliko časa posvetili prav izdelovanju različnih kristalov, ki so nam zelo lepo uspeli. Na srečanjih so nas razveseljevale barvne svetlobne reakcije kemiluminiscence in dišeči ter goreči estri. Ob novem letu smo okrasili kemijsko učilnico s kemijsko jelko. Za informativni dan smo pripravili predstavitve poskusov in plakat o delu krožka.

V šolskem letu 2015/16 smo izdelovali domača čistila, izvajali zanimive poskuse in bili ob koncu šolskega leta nagrajeni z zanimivim zaključkom krožka v sodelovanju z biologi in fiziki.

 

Poglavitna aktivnost v letu 2016/17 je bila izvedba zanimivih poskusov, poleg tega pa so se dijaki aktivno vključili tudi v predstavitve naše gimnazije osnovnošolcem, sodelovali na informativnem dnevu … Dijaki so se med seboj spoznavali in sklepali prijateljstva.

 

V šolskem letu 2017/18 smo dokazovali elemente in spojine I. in II. skupine periodnega sistema. Najbolj so bili dijaki navdušeni nad plamenskimi reakcijami. V predprazničnih novoletnih dneh smo naredili že tradicionalno kemijsko smrečico in jo postavili na ogled v kemijsko učilnico. Dijaki kemijskega krožka so aktivno sodelovali na kemijskih delavnicah za osnovnošolce, prav tako so bili aktivni na informativnem dnevu, saj so z atraktivnimi poskusi vzbudili veliko zanimanja med osnovnošolci in njihovimi starši. V okviru dneva odprtih vrat smo obiskali Urad za meroslovje v Celju.

V šolskem letu 2018/19 smo se ukvarjali z različnimi metodami ločevanja snovi (papirna, tankoplastna in kolonska  kromatografija, sublimacija, …), dokazovali elemente in spojine VII. skupine periodnega sistema, opazovali njihove lastnosti, …

Letošnje leto, ko mineva 150 let od nastanka periodnega sistema kemijskih elementov, so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto periodnega sistema in člani kemijskega krožka so zato izdelali plakat za veliki pano. Periodni sistem elementov je za kemika osnovno orodje za znanstveno komunikacijo.

Aktivno smo sodelovali tudi na kemijskih delavnicah za osnovnošolce. Krožkarji so učencem pomagali pri delu tako praktično kot tudi z nasveti. Prav tako so bili člani krožka aktivno vključeni na informativnem dnevu, kjer so z atraktivnimi poskusi vzbudili veliko zanimanja med osnovnošolci in njihovimi starši.

V šolskem letu 2019/20 smo izvajali zanimive poskuse, preizkušali staro zanimivo fotografsko tehniko v povezavi s prof. Vesno Milojević in s tem bomo nadaljevali tudi naslednje šolsko leto.

Ob novem letu smo izdelali »kemijsko smreko« narejeno iz laboratorijskih pripomočkov. Ta vsako leto krasi kemijsko učilnico.

Dijaki, ki so obiskovali krožek, so pomagali pri izvedbi osnovnošolskih delavnic, na katerih so osnovnošolci izvajali poskuse, naši dijaki pa so jim pri tem pomagali. Učenci so z nekaterimi dijaki navezali res pristne stike, od njih so dobili tudi veliko informacij o naši šoli.

Pri krožku smo se intenzivno pripravili tudi na informativni dan, kjer so dijaki aktivno sodelovali pri delu v laboratoriju in bili pravi mentorji osnovnošolcem.

 

Verižna reakcija, znanstveno tekmovanje za srednje šole

Znanstvenemu tekmovanju za srednje šole, imenovanem Verižna reakcija, smo se pridružili leta 2013. Tekmovanje organizira podjetje BASF, vodilno kemijsko podjetje na svetu. Osrednja cilja tekmovanja sta povečanje zanimanja za znanost in seznanjanje mladih s ključno vlogo kemije v sodobnem življenju, kar prikazuje njeno pomembno nalogo za prihodnost človeka in trajnostni razvoj. Na tekmovanju sodeluje skupina, ki jo sestavlja največ pet dijakov in en profesor. Naloga tekmovanja je izdelati verižno reakcijo, ki je sestavljena iz zaporedja fizikalnih ter kemijskih reakcij in po sprožitvi deluje brez človeške pomoči. Z nasveti in pripomočki nam pomagajo tudi fiziki. Verižno reakcijo se posname in naloži na dogovorjeno spletno stran. Tekmovanje se je pričelo oktobra in končalo decembra s podelitveno slovesnostjo. Uživali smo pri eksperimentiranju in timskem delu, poleg tega smo pridobili nova znanja.           

 

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete

Kemijska tekmovanja so v preteklosti potekala na različne načine in na različnih  ravneh.

Od leta 1990 do 2010 so dijaki tekmovali le na državnem nivoju, in sicer za bronasta, srebrna in zlata Preglova priznanja. Vsak mentor na šoli je lahko prijavil največ štiri dijake, praviloma po enega iz vsakega letnika.

Od šolskega leta 2009/2010 poteka tekmovanje na izbirni šolski (v marcu) in državni ravni (v maju). Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani (Pedagoška fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) ter s šolami. Na tekmovanju sodelujejo dijaki vseh štirih letnikov. Vsebina tekmovanja se vsako leto določi v razpisu.

Dijaki se na šolsko tekmovanje prijavijo sami in tisti, ki dosežejo več kot 70 % možnih točk, prejmejo bronasto Preglovo plaketo. Najboljši dijaki šolskega tekmovanja se uvrstijo na državno tekmovanje, kjer lahko osvojijo srebrno ali zlato Preglovo plaketo. Kriterije določa tekmovalna komisija vsako leto posebej.

V šolskem letu 2019/20 bo šolsko izbirno tekmovanje 9. marca, državno pa 9. maja 2020.

 

Uvrstitve dijakov I. gimnazije v Celju na državnih tekmovanjih od leta 2002:

šolsko leto

število dobitnikov zlatih
Preglovih plaket

število dobitnikov srebrnih
Preglovih plaket

2002/2003

3

Matej Huš – 1. mesto

0

2003/2004

1

3

2004/2005

5

Matej Huš – 1. mesto

1

2005/2006

2

Tea Romih – 1. mesto

3

2006/2007

1

0

2007/2008

0

2

2008/2009

2

Matic Bošnjak – 1. mesto

2

2009/2010

4

4

2010/2011

7

Tina Robič – 1. mesto

6

2011/2012

5

4

2012/2013

4

Mihael Rajh – 1. mesto

Nejc Kejžar – 1. mesto

1

2013/14

3

Nejc Kejžar – 1. mesto

2

2014/15

3

2

2015/16

2

5

2016/17

1

5

2017/18 4

2

 

Mednarodna kemijska olimpiada

Najprestižnejše tekmovanje je gotovo mednarodna olimpiada iz kemije. Najbolje uvrščeni dijaki državnega tekmovanja imajo po zahtevnem izbirnem postopku možnost, da se uvrstijo na priprave za olimpiado, kar zahteva veliko truda, znanja in požrtvovalnosti. Nekaterim našim dijakom je to tudi uspelo in so na olimpiadah  dosegli dobre rezultate, kar je razvidno iz spodnje tabele.

 

leto in država

dijak

dosežek

1999, Tajska

Jasmin Mecinović

bronasta medalja

2000, Danska

Jasmin Mecinović

bronasta medalja

2005, Tajvan

Matej Huš

priznanje za udeležbo

2006, Južna Koreja

Matej Huš

bronasta medalja

2009, Velika Britanija

Marija Malgaj

priznanje za udeležbo

2014, Vietnam

Nejc Kejžar

bronasta medalja