Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Javni razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 30. 9. 2016 objavilo javni razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017.

Predmet javnega razpisa so spodbude za prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli.

Operacije razpisa delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Namen javnega razpisa je čim prejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29. leta prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve v vzgoji in izobraževanju ter k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

I. gimnazija v Celju se je na navedeni razpis prijavila za prosto projektno delovno mesto profesorja glasbe. Na razpisu smo bili uspešni. Po opravljenem izboru smo s 1. 2. 2016 zaposlili učiteljico začetnico.

 

Projekt Z glasbo po svetu v okviru OIV za 2. letnik programa klasične gimnazije

S pomočjo projekta Z glasbo po svetu smo spoznali različne kulture sveta ter ljudsko glasbo sveta in Slovenije.

Projekt je del obveznih izbirnih vsebin in obsega 17 ur.

Z glasbo po svetu je projekt, ki ga delimo na dva dela: spoznavanje in ustvarjanje v okviru tujih kultur ter spoznavanje in ustvarjanje slovenske ljudske glasbe.

Operativni vzgojno-izobraževalni cilji:

-           spoznavanje kultur sveta,

-           iskanje virov o različnih kulturah sveta,

-           spoznavanje in učenje različnih ljudskih plesov,

-           ustvarjanje ljudskih instrumentov,

-           petje ljudskih pesmi,

-           analitično poslušanje glasbenih posnetkov,

-           ritmično izvajanje,

-           medpredmetno povezovanje (geografija, zgodovina, tuji jeziki),

-           utrjevanje in poglabljanje znanja o slovenski ljudski glasbi,

-           spoznavanje in slušno prepoznavanje različnih vrst ljudskih pesmi,

-           ustvarjanje glasbene zgodbe.