Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Italijanščina

Dejstvo, da italijanski jezik govori približno 60 milijonov prebivalcev Italije in 10 milijonov izseljencev po vsem svetu, botruje k temu, da se vedno več ljudi odloča za učenje tega tujega jezika. Število ljudi, ki govori italijanščino kot tuji jezik, narašča - trenutno jih je kar 125 milijonov. Med njimi so tudi naši dijaki, ki se vedno pogosteje odločajo za učenje italijanščine kot tretjega tujega jezika, in sicer zaradi boljših možnosti zaposlitve, zaradi lažje komunikacije v Italiji ali preprosto zato, ker jim je jezik všeč.

Italijanski jezik je na I. gimnaziji v Celju izbirni predmet, dijaki se ga učijo v 2. in 3. letniku. Zavedamo se, da učenje tujega jezika ni le utrjevanje slovnice in besedišča, zato pri pouku italijanščine poudarjamo veščine komunikacije ter spoznavanje dežele, njene kulture in znamenitosti.

          Rim - Colosseum

Pisa