Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Foto sekcija FVR krožka

Multimedijski oz. FVR-krožek ima podskupino, ki ji rečemo foto sekcija (FS). V praksi je njen namen omogočati fotografsko dejavnost za šolo. Če šola oz. kdo iz njenih ustvarjalnih kališč potrebuje fotografijo, se oglasi pri nas. Če jo potrebujejo mediji, je ravno tako. Poleg tega se dobivamo še za teoretično-praktične prijeme, največkrat kakšno 0. uro.

Letos v FS na različne načine sodelujejo veterani in novinci; med prve spadajo npr. Vid Rojc (4. b), Jakob Lekše (4. c), Katja Grobelnik (4. e), in Matjaž Pinter (2. c). Včasih nam pomagajo kolegi iz video dejavnosti. V namenski rabi imamo delovno postajo z odličnim zaslonom, namenjeno obdelavi barv in tonov fotografij s programskim paketom Adobe Creative Cloud.

Med šolskim letom izpeljemo različne delavnice - na lanskem Kulturnem maratonu jo je drugič vodil diplomant fotografije Svit Pintar, naš bivši dijak. Njegov ex tempore izziv je bil fotografirati npr. naslednje teme: Krog, Pritisk, Hitrost, 11, Vrtinec. Preizkusite to nalogo!

Tradicionalno sodelujemo na fotonatečajih, npr. na natečaju »Fotografiram, torej sem« v organizaciji DF Svit in natečaju »Itak smo mladi« (fotoklub Gimnazije Ravne na Koroškem). Dijaki pošiljajo fotografije, ki so jih posneli samostojno, pri izbiri posnetkov jim po potrebi pomagam z nasvetom.

Vabljeni!

                                                                           Jože Petrak Zajc, mentor FS

                                                                            joze.petrak-zajc@guest.arnes.si