Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 6 ali starejši. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletno varnosti in zasebnosti.

I. gimnazija Celje

ustanovljena 1808

Šola s tradicijo – za danes in jutri.

Debatni krožek

Debata je eden najboljših načinov razvijanja kritičnega mišljenja. Med pripravo na debato se dijaki seznanjajo z aktualnimi temami, za katere pogosto ni prostora v učnih načrtih. Ko raziskujejo določeno tematiko, se morajo o njej celostno pozanimati, poiskati razloge za in proti. Tako se naučijo oblikovati in ovrednotiti argumente ter zavzeti stališče. Debata spodbuja timsko delo, saj je za uspešno debato sodelovanje nujno. Ko debatirajo, morajo drug drugega dobro poslušati, saj lahko argumente le tako kritično analizirajo in jih hitro tudi zavrnejo ali potrdijo. Z debato dijaki izboljšajo komunikacijske veščine, naučijo se ubesediti svoje misli, izboljšajo javne nastope, pri tem pa se naučijo tudi obvladati tremo. Dijaki, ki sodelujejo v debatnem krožku, so strpnejši do drugačnega mnenja.

Člani debatnega krožka imajo možnost, da se udeležijo debatnih turnirjev, ki jih organizira Zavod za kulturo dialoga Za in proti. Debatni turnirji so med oktobrom in aprilom, in sicer enkrat mesečno (ob sobotah).

Na vsakem debatnem turnirju dijaki debatirajo o dveh različnih debatnih trditvah. Prva debatna trditev, o kateri debatirajo v dveh debatnih krogih, je znana že nekaj tednov pred turnirjem (npr.  Evropska unija bi morala spremeniti zakonodajo, povezano z migranti iz Afrike), za drugo debatno trditev pa debaterji izvedo le uro pred debato in se nanjo pripravijo sami, brez pomoči mentorja ali računalnika (npr. Oglaševanje nezdrave hrane bi morali prepovedati). Debatira se v svetovnem srednješolskem debatnem formatu s tremi debaterji na vsaki strani. Na debatnem turnirju vsaka debatna ekipa debatira trikrat, nato se najboljši ekipi pomerita v finalu.

Ob vseh aktivnostih dijaki razvijajo kritično mišljenje, retorične sposobnosti in aktivno poslušanje, se učijo timskega dela in sprejemanja različnih mnenj ter razvijajo organizacijske sposobnosti.

 

.